מרכז קהילתי מעלה יוסף

סמל המרכז הקהילתי

טל: 0733237510
maaleyos@matnasim.org.il
פקס: 04-9571743

אישור הורים -

ידועה לי שעת היציאה ושעת החזרה המשוערת :
אני מתחייב שבני / בתי יוצא וחוזר עם ההסעה ולא בשום דרך אחרת
לבני / בתי אין שום מניעה משום סוג להשתתף בפעילות:
ידוע לי שהפעילות יכולה לכלול שחייה, מאמצים גופניים ושהות בשמש :
לבני / בתי אין שום מגבלות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בפעילות :
בני / בתי יודעים לשחות ואין מניעה שישתתפו בפעילות פארקי מים :
על החתום
אישור צילום:
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
מתנסנט