רכז המחלקה
שלום אברג'יל
טל:052-5297134
פקס:04-9571743

בשנה האחרונה השקענו רבות בהקמת "מרכז אומנויות" כמרכז המבסס שייכות של נוער ומבוגרים למועצה. במרכז פועלים 3 תחומים: תיאטרון, מחול ומוסיקה. התחומים ממומנים בשיתוף משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס. בפברואר יעלה המחזה המקורי "חלום ליל קיץ" בבימויו של שלום אברג'יל, כאשר כל צוות ההפקה והשחקנים הם מיישובי המעוצה. השנה אנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע משאבים בתחומים אלה, ולרשום את הלהקות שלנו לפסטיבלים ארציים רלוונטיים. אנו מתכננים לקיים ערב התרמה לגיוס משאבים להשקעה בהתמקצעות ומיתוג של תחום האומנויות במועצה. האירוע עתיד להיות בהובלת בני הנוער.

מטרות

•הגדלת מספר בני הנוער והמבוגרים הפעילים בתחומים אלה

•התמקצעות בתחומי פעילות אלה

•מיתוג אזורי בתחומים אלה

•גיוס משאבים לקידום התחומים

פעילות המחלקה