מנהל
דוד כהן
טל: 054-5535682
פקס: 04-9571743

אנו משקיעים משאבים רבים בקידום הספורט במעלה יוסף בשתי רמות: חיזוק המצוינות והרחבת היצע החוגים יחד עם חיזוק הקהילתיות ברמת הישוב וברמת המועצה באמצעות תחום הספורט.

הגדלנו את מספר המשתתפים במועדוני הכדורגל והכדורסל, פתחנו חוגים נוספים, הקמנו ליגת מאמאנט, ואנו ממשיכים להפעיל את תוכנית "תלמה– משפחות אלופות" בשיתוף החברה למתנ"סים. השקענו ונמשיך להשקיע בפעילות קהילתית בתחומי הספורט, בליגות ישובים ובטורנירים. יחד עם זאת, עדיין נדרשת השקעה מאסיבית בבניית תשתית של אולמות ומגרשים נגישים ומותאמים לפעילויות ספורט מקצועי ועממי.

מטרות

•לתמוך במועצה בתהליך שיפוץ והקמת מתקני ספורט
•לבנות תשתית פעילות עממית רחבה במגוון ענפי ספורט
•להקים עמותת ספורט לשם כניסה לספורט תחרותי ולגיוס משאבים
•לגייס ולהכשיר כוח אדם מקצועי בענפי הספורט
•להמשיך בפרסום, שיווק ומיתוג תחום הספורט

פעילות המחלקה