רכזת הגיל הרך
ורד כהן
טל:050-5905566
פקס:04-9571743

באחריות המרכז הקהילתי 6 פעוטונים, כ - 100 פעוטות מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים בהילה, ביערה, בשומרה, באבירים, במנות ובנווה זיו. רמת שביעות הרצון של ההורים גבוהה מאוד. ארבעת הפעוטונים עברו בדיקות מקיפות של משרד התמ"ת ושל משרד הבריאות בהצלחה. השנה, אנו מתעתדים להשקיע בהכשרת הצוות ובהגדרת החזון החינוכי פדגוגי של הפעוטונים. חיזוק הקשר עם המשפחות ועבודה קהילתית בגיל הרך מבטיחים את הגברת תחושת השותפות בין הישובים לבין המרכז הקהילתי.

מטרות

•הגדלת מספר הפעוטונים שבאחריות המרכז הקהילתי.

•מיתוג הפעוטונים כמובילים מקצועית וקהילתית במועצה.

•חיבור ההורים והמשפחות לפעילות המתנ"ס וחיזוק הקהילתיות.