רכזת
מירי לוי
טל: 050-7619274
פקס: 04-9571743

"במעלה יוסף ישנם כ- 700 וותיקים - גוף מפעיל אשר נותן לאזרח הוותיק לקחת חלק בפעילות תרבות, חברה ופנאי ולהיות כחלק מקהילת מעלה יוסף. כמו כן, נותן מענה לקשת רחבה של צרכים לשיפור חייו של האדם המבוגר בביתו ע"י שמירה על אורח חיים מוכר ועצמאי.

מפעיל פעילויות הקשורות הן בפיתוח קהילתי והן בפעולות ספורט. בכללן, יוזמות ופרויקטים לשילוב אזרחים וותיקים בפעולות התנדבותיות תוך מתן שירותי הכשרה והעשרת ידע מפעיל 2 מועדונים מועשרים ופעילות אזורית שנתית אשר תורמות הן לאזרח הוותיק והן בשמירה על הקשר הבין דורי וכן  פעילות המכוונת לעידוד אורח חיים בריא ופעילות גופנית לבני +62.

מימון הפעילויות הללו נעשה באיגום משאבים חלקו מתוך תקציב המתנ"ס, חלקו מתקציב מחלקת הרווחה וחלקו ממימון סמלי של התושבים. כמו כן, האגף מפעיל מערך היסעים מהישובים שבמרחב המועצה אל מרכזי הפעילות השונים אשר באחריותו"

מערך השירותים  -  אגף האזרחים הוותיקים

חוק סיעוד - מח' הרווחה ועובדי האגף מסייעים לקשישים בכל הקשור להגשת תביעה לחוק סיעוד וביצוע העבודה באמצעות חב' כוח אדם.

פעילות המחלקה