רכזת פיתוח קהילתי
חדוה ליבנת
טל:054-2203817
פקס:04-9571743

"לעולם אל תפקפקו ביכולת של קבוצה קטנה של אזרחים המקדישים מחשבה ומחויבות לשנות את העולם. למעשה, זה הדבר היחיד שמשנה את העולם" מרגרט מיד

ייעודו של האגף לפיתוח קהילתי הינו לסייע לחברי הקהילה לקדם את הנושאים החשובים להם, לתמוך בתהליכי בינוי קהילתי וליזום פעולות לפיתוח הקהילות במועצה האזורית מעלה יוסף.

האגף לפיתוח קהילתי פועל בארבעה צירים עיקריים:

  • פנים ארגוני הכשרת צוותי עבודה בגופים הפועלים במועצה: מתנ"ס, מרכז צעירים, מחלקה לשירותים חברתיים ועוד.
  • הקניית ידע וכלים לקידום הקהילתיות ביישובי במועצה.
  • תהליכים בישובים הכשרה וליווי של ועדות יישוביות, פיתוח מנהיגות צעירה, תהליכי עומק יישוביים, בניית חזון ויצירת תשתית קהילתית חברתית.
  • משילות – מוסדות פורמליים בישובים ובאזור פורום מזכירים וראשי וועדים, קורסים והשתלמויות למנהיגות היישובית ולפעילים בתחומים שונים.
  • צמיחה דמוגרפית קשר עם גורמי התיישבות, היערכות הישוב, תכנון דמוגרפי ועבודה מול נקלטים

  

מטרות

•להטמיע שפה אחידה שתייצר אסטרטגיה אחת מקצועית בתחום הניהול הקהילתי באזור

•להטמיע עקרונות הפיתוח הקהילתי; עבודה מתוך תחושת שייכות, משמעותיות ומחויבות בעבודת הרכזים במתנ"ס

•להעלות את רמת הקהילתיות ביישובי המועצה בשיתוף רכזי התוכן והנוער

•לבסס חוסן קהילתי בישובים הצומחים ולתת כלים לקליטה מיטבית

•לחזק ולבסס את תחום ההתנדבות בקהילה

•למתג את התחום הקהילתי במעלה יוסף  

 

פעילות המחלקה