תוכנית "ניצנים" במעלה יוסף, מטפחת ומחזקת את התרבות היהדות-ישראלית במועצה כמפתח לחינוך החברתי בקהילה, בעזרת תושבים נאמנים, וועדות פורומים ושיתופי פעולה עם מחלקות שונות במועצה שרואות גם הן את המשמעות החשובה במטרה לייצר חוסן קהילתי רציף ומצוין במעלה יוסף.
 
נעדכן באירועים חדשים בהקדם.