סמל המרכז הקהילתי

טל: 0733237510
yafa@maaleyo.matnasim.co.il
פקס: 04-9571743

נהלי הרשמה

החוגים ופעילויות בבתי הספר יחלו ב- 1.9.2015 ויסתיימו ב- 15.6.2016 תשע"ו

*חוגים המתקיימים ע"פ לוח חופשות חוגים המפורסם באתר המתנ"ס.

*העלות החודשית של החוגים נקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

*פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים )ע“פ החלטת המתנ“ס(. מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.

*משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל)

*המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.

*לחוגים המתקיימים בשלוחות, מיד לאחר שעות הלימודים יש הסעות.

*המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה. ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

*הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר פתיחת נהלים אלו. אנו מבקשים מכם לקרוא את הנהלים. מעבר לשלב הבא מהווה הסכמה לנהלים.

תשלומים:

*ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה ללא ריבית, עד תחילת יוני 2016.

*התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחוייבו ב-10 לכל חודש.

*ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה-10 בכל חודש.

*המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ש"ח.

*לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2016.

ביטול השתתפות:

*ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה- 31 לחודש מרץ 2016.

*על ביטולים החל מ- 1.4.2016 לא יוחזרו כספים.

*חוג שביטולו יבוצע במהלך החודש, יחויב בעלות החוג לחודש מלא.

*לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל זה.

*הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק מול מנהלנית המתנ"ס במייל: yafa_amsalem@walla.com או בפקס: 04-9571743, באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.

*לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור המתנ"ס) 

הנחות:

*בהרשמה ליותר משני חוגים למשפחה, תינתן הנחה של %10 עבור החוג הנוסף הזול מביניהם.

*בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המתנ"ס במייל: yafa_amsalem@walla.com או בפקס: 04-9571743 (הוועדה פועלת בשיתוף הרווחה)/

 

ניוזלטר החודש
מתנסנט |חוגים